Om TG&I

Tved Gymnastik- og Idrætsforening består af seks afdelinger med hver deres udvalg: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard og amatørteater. Alle afdelinger er fælles om ånden i TG&I: Sport og fællesskab for store og små.

Historien om TG&I starter tilbage i 1866, da Tved Skyttekreds blev stiftet af sognets midtpunkt, pastor Danæus. Den første bestyrelse bestod af sognefogeden, en skibsreder, en gårdejer og en murermester - alle var fremtrædende mænd i Tved. I 1873 fik Tved Skyttekreds, som en af de første i amtet, opført et øvelseshus på det sted, hvor Tved Forsamlingshus i dag ligger.

Skytter og gymnaster arbejdede sammen frem til 1933, hvor håndbold trængte sig på. Den 9. juni 1933 vedtog man så, at have hver sin afdeling: Tved Skyttekreds og Tved Gymnastik- og Idrætsforening, der nu var en realitet. Fra cirka 1945 og 20 år frem, udviklede foreningen sig. Foruden gymnastik og håndbold, kom også bordtennis og dilettant. I 1970 begyndte planlægningen af Tvedhallen, og ved dens indvielse i 1972 kom badminton med. Siden kom billard i 1982, amatørteater i 1999 og motion i 2010.

Kontakt TG&I's bestyrelse

Holger Thomsen
Formand / Motion
T
30 25 39 29                      
E
formand.tgi@gmail.com
Brian Vester Kristensen
Næstformand / Håndbold
T
53 54 54 57                        
E
formand@tvedhaandbold.dk
Kurt Madsen
Kasserer / Amatørteater
T
29 62 49 15                         
E
kurttved@mail.dk
Jørgen Svensmark
Sekretær / Gymnastik
T
51 32 79 94                        
E
jorgen@svensmark.dk
John Jakobsen
Medlem / Bordtennis
T
26 25 09 22                        
E
lj.jakobsen@stofanet.dk
John Glenn Feldthusen
Medlem / Billard
T
20 28 53 69                     
E
j.feldthusen@outlook.dk
Martin Bülow Nørregaard
Revisor
T
24 42 31 89                           
E
bylov12@hotmail.com
Pia Bülow Larsen
Revisor
T
29 62 74 40                         
E
pbl@sport.dk
Tved Gymnastik- og Idrætsforening © 2018
Skolevej 4A, 5700 Svendborg
+ 45 30 25 39 29
formand.tgi@gmail.com
CVR: 30158482